FERTILPOT NT 10.5
 • FERTILPOT NT 10,5

 • 400 cm³

 • art. nr. 591.C1

 • 800 Stück pro Karton

FERTILPOT NT12
 • FERTILPOT NT 12

 • 650 cm³

 • art. nr. 592.C

 • 616 Stück pro Karton

FERTILPOT NT14
 • FERTILPOT NT 14

 • 1000 cm³

 • art. nr. 593.C

 • 484 Stück pro Karton

FERTILPOT 4,5x7
 • FERTILPOT NT 4,5 x 7

 • 75 cm³

 • art. nr. 500.C

 • 2.520 Stück pro Karton

FERTILPOT 5x9
 • FERTILPOT 5 x 9

 • 110 cm³

 • art. nr. 501.C

 • 2.170 Stück pro Karton

FERTILPOT 6x6
 • FERTILPOT 6 x 6

 • 110 cm³

 • art. nr. 504.C

 • 3.000 Stück pro Karton

FERTILPOT 6x6 (Abstandshalter)
 • FERTILPOT 6 x 6 (Abstandshalter)

 • 110 cm³

 • art. nr. 505.C

 • 2.800 Stück pro Karton

FERTILPOT 7,5x7 (Abstandshalter)
 • FERTILPOT 7 x 7,5 (Abstandshalter)

 • 200 cm³

 • art. nr. 506.C

 • 1.370 Stück pro Karton

FERTILPOT 7x9 (Abstandshalter)
 • FERTILPOT 7 x 9 (Abstandshalter)

 • 240 cm³

 • art. nr. 509.C

 • 1.280 Stück pro Karton

FERTILPOT 8x8
 • FERTILPOT 8 x 8

 • 320 cm³

 • art. nr. 510.C

 • 1.370 Stück pro Karton

FERTILPOT 8x8 (Abstandshalter)
 • FERTILPOT 8 x 8 (Abstandshalter)

 • 320 cm³

 • art. nr. 511.C

 • 1.100 Stück pro Karton

FERTILPOT 10x10
 • FERTILPOT 10 x 10

 • 510 cm³

 • art. nr. 513.C

 • 810 Stück pro Karton

FERTILPOT 11x11
 • FERTILPOT 11 x 11

 • 800 cm³

 • art. nr. 519.C

 • 480 Stück pro Karton

FERTILPOT 10x18
 • FERTILPOT 10 x 18

 • 800 cm³

 • art. nr. 516.C

 • 480 Stück pro Karton

FERTILPOT 18x16
 • FERTILPOT 18 x 16

 • 3000 cm³

 • art. nr. 580.C

 • 84 Stück pro Karton

 • 1.316 Stück pro Palette

FERTILPOT 4,4x4,3
 • FERTILPOT 4,4 x 4,3

 • 30 cm³

 • art. nr. 543.1C

 • 6.144 Stück pro Karton

FERTILPOT 5x5
 • FERTILPOT 5 x 5

 • 90 cm³

 • art. nr. 545.1C

 • 2.552 Stück pro Karton

 • FERTILPOT 6 x 6

 • 110 cm³

 • art. nr. 548.1C

 • 2.268 Stück pro Karton

FERTILPOT 8x8
 • FERTILPOT 8 x 8

 • 300 cm³

 • art. nr. 552.1C

 • 864 Stück pro Karton

 • 14.580 Stück pro Palette

FERTILPOT 9x9
 • FERTILPOT 9 x 9

 • 500 cm³

 • art. nr. 512.C

 • 740 Stück pro Karton

FERTILPOT 11x19
 • FERTILPOT 11 x 19

 • 1600 cm³

 • art. nr. 571.1C

 • 144 Stück pro Karton

 • 2.940 Stück pro Karton

FERTILPOT 4,5x4,5
 • FERTILPOT 4,5 x 4,5

 • 80 cm³

 • art. nr. 5453.HC

 • 1080 Stück pro Karton

FERTILPOT 7,5x7
 • FERTILPOT 7,5 x 7

 • 280 cm³

 • art. nr. 552.HC

 • 336 Stück pro Karton

FERTILPOT 10x18
 • FERTILPOT 10 x 18

 • 1350 cm³

 • art. nr. 571.HC

 • 180 Stück pro Karton

 • 3.696 Stück pro Karton

FERTILPOT 4,5x5 - 36 Töpfe
 • FERTILPOT 4 x 5 – 36 töpfe

 • 35 cm³

 • art. nr. 541.C

 • 5.184 Stück pro Karton

 • 76.032 Stück pro Palette

FERTILPOT 4,4x4,3 - 33 Töpfe
 • FERTILPOT 4,4 x 4,3 – 33 töpfe

 • 30 cm³

 • art. nr. 543.C

 • 4.290 Stück pro Karton

 • 76.032 Stück pro Palette

FERTILPOT 5x5 - 30 Töpfe
 • FERTILPOT 5 x 5 – 30 töpfe

 • 55 cm³

 • art. nr. 544.C

 • 3.900 Stück pro Karton

 • 52.800 Stück pro Palette

FERTILPOT 5x5 - 20 Töpfe
 • FERTILPOT 5 x 5 – 20 töpfe

 • 90 cm³

 • art. nr. 541.C

 • 1.740 Stück pro Karton

 • 30.160 Stück pro Palette

FERTILPOT 5x5 - 30 Töpfe
 • FERTILPOT 5 x 5 – 30 töpfe

 • 90 cm³

 • art. nr. 5453.30

 • 23.040 Stück pro Palette

FERTILPOT 6x6 - 16 Töpfe
 • FERTILPOT 6 x 6 – 16 töpfe

 • 110 cm³

 • art. nr. 546.C

 • 2.544 Stück pro Karton

 • 33.920 Stück pro Palette

FERTILPOT 5,8x6 - 18 Töpfe
 • FERTILPOT 5,8 x 6 – 18 töpfe

 • 110 cm³

 • art. nr. 548.C

 • 1.998 Stück pro Karton

 • 26.640 Stück pro Palette

FERTILPOT 8x8 - 12 Töpfe
 • FERTILPOT 8 x 8 – 12 töpfe

 • 300 cm³

 • art. nr. 552.C

 • 768 Stück pro Karton

 • 12.288 Stück pro Palette